Privatpolitik

Oplysninger om databeskyttelse i forbindelse med databehandling i henhold til GDPR.

Denne fortrolighedspolitik er blevet oversat til orientering, den tyske original er gældende.

Med de følgende oplysninger giver den dataansvarlige for hjemmesiden (herefter “den dataansvarlige”) dig et overblik over behandlingen af dine personoplysninger i overensstemmelse med GDPR, når du bruger den dataansvarliges hjemmesider.

I. Hvem er ansvarlig, og hvordan kan jeg kontakte den databeskyttelsesansvarlige?

Den dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger er:

NABU (Naturschutzbund Deutschland) e.V.
Charitéstraße 3
10117 Berlin
Tel.:  +49(0)30-284984-0
Fax: +49(0)30-284984-2000
NABU@NABU.de

Formand: Jörg-Andreas Krüger, Administrerende direktør: Leif Miller
Justitskontorets domstol: Den lokale domstol Stuttgart | Registreringsnummer: VR 2303
Momsidentifikation -Nr.: DE 155765809

Hvis du har spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, om databeskyttelse generelt og om udøvelsen af dine rettigheder som registreret, kan du kontakte os på ovenstående adresse eller på e-mailadressen Datenschutz@NABU.de. Hvis du ønsker en sikker overførsel, bedes du kontakte os med posten. For alle andre spørgsmål vedrørende databeskyttelse, især fortrolige spørgsmål, kan du kontakte vores eksterne databeskyttelsesansvarlige direkte via e-mailadressen DSB@NABU.de.

II. Dine rettigheder som registreret

Alle registrerede har følgende rettigheder:

  • Ret til information (artikel 15 i GDPR),
  • Ret til berigtigelse af urigtige oplysninger (artikel 16 i GDPR),
  • Ret til sletning eller ret til at blive “glemt” (artikel 17 i GDPR),
  • Ret til at begrænse behandlingen af personoplysninger (art. 18 GDPR),
  • Retten til dataportabilitet (artikel 20 i GDPR).

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger til reklameformål, herunder analyse af kundedata til reklameformål, uden at angive en begrundelse.

Derudover har den registrerede også en generel ret til at gøre indsigelse (jf. artikel 21, stk. 1, i GDPR). I så fald skal indsigelsen mod databehandlingen begrundes. Hvis databehandlingen er baseret på samtykke, kan dit samtykke til enhver tid tilbagekaldes med virkning for fremtiden.

For at udøve dine rettigheder som registreret er det nemmest at kontakte Widerspruch@NABU.de. Derudover har du ret til at indgive en klage til den tilsynsmyndighed for databeskyttelse, der er ansvarlig for dig.

III. Behandling af personoplysninger af NABU

I det følgende vil vi gerne give dig et overblik over, hvordan vi sikrer beskyttelsen af dine personoplysninger, når du går ind på vores hjemmeside og benytter vores tilbud, og hvilke typer personoplysninger vi behandler som ansvarlig part, til hvilke formål og i hvilket omfang.

1. Behandling af data ved adgang til vores websted – logfiler

Ved adgang til vores websted, også ved hjælp af de statiske QR-koder, der tjener som et grafisk billede til videresendelse til URL’en for de tematiske undersider, indsamles der automatisk oplysninger af generel karakter. Disse oplysninger (serverlogfiler) omfatter typen af webbrowser, det anvendte operativsystem, domænenavnet på din internetudbyder og lignende. Desuden overføres og anvendes IP-adressen for at gøre det muligt for dig at bruge den tjeneste, du har anmodet om. Disse oplysninger er teknisk nødvendige for at kunne levere indholdet af de websider, du har anmodet om, korrekt og er obligatoriske, når du bruger internettet.

Disse logfildata anonymiseres eller slettes af os umiddelbart efter afslutningen af brugsprocessen. Retsgrundlaget for databehandlingen er art. 6, stk. 1, litra f), i GDPR.

I overensstemmelse med vores IT-sikkerhedskoncept opbevares de resulterende logfildata i en periode på to uger med henblik på at opdage og analysere eventuelle angreb på vores websted. Retsgrundlaget for databehandlingen er artikel 6, stk. 1, litra f), i GDPR.

2. Behandling af oplysninger ved brug af webstedet – Dine anmodninger

Hvis du sender os en forespørgsel pr. e-mail, indsamler vi de oplysninger, du giver os, med henblik på at behandle og besvare din forespørgsel. Om nødvendigt gemmer vi disse oplysninger i en periode på tre til elleve år på grund af de lovbestemte opbevaringsperioder til kontrolformål. Retsgrundlaget for databehandlingen er art. 6, stk. 1, litra b) i tilfælde af førkontraktlige/kontraktlige forhold og/eller i øvrigt f) GDPR.

3. Bemærkninger om sikring af datasikkerhed

Vi træffer tekniske og operationelle sikkerhedsforanstaltninger på vores sider for at beskytte de personlige data, der er gemt hos os, mod tredjepartsadgang, tab eller misbrug og for at muliggøre sikker dataoverførsel.

For eksempel er der adgang til alle sider via en krypteret SSL-forbindelse, og i tilfælde af dataoverførsel (f.eks. via onlineformularer) overføres dine data via denne forbindelse. Du kan genkende denne transmission ved at se en lukket lås i statuslinjen i din internetbrowser. Dine data er krypteret på vejen fra din computer til os og kan kun læses igen på vores server. Et sikkerhedscertifikat bekræfter ægtheden.

Vi skal gøre opmærksom på, at der på grund af internettets struktur kan forekomme uautoriseret adgang til data fra tredjeparter. Det er derfor også dit ansvar at beskytte dine data mod misbrug ved hjælp af kryptering eller på anden vis. Uden passende beskyttelsesforanstaltninger kan især ukrypterede data, selv hvis de sendes pr. e-mail, læses af tredjemand.

IV. Behandling af personoplysninger gennem integration af tjenester og cookies

I det følgende vil vi gerne give dig et overblik over, hvilke tjenester og cookies fra tredjeparter vi integrerer på vores websted for at muliggøre nødvendige funktioner samt for at gøre vores websted mere attraktivt og interessant og for at formidle oplysninger bedre.


1. Generelle oplysninger om brugen af cookies

Vores websted bruger såkaldte cookies. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din terminal og gemmes af din browser. De tjener forskellige formål og kan være midlertidige, så de slettes automatisk, når du lukker din browser (“session cookies”), eller permanente (permanente), så de kun slettes ved at slette alle cookies via browserindstillingerne. Ved brug af cookies skal der også skelnes mellem cookies, der er absolut nødvendige (f.eks. for at muliggøre webstedets funktioner), og cookies til mere omfattende formål (måling af adgangstal, reklameformål). På vores hjemmeside bruger vi kun obligatoriske cookies i henhold til § 25 (2) S. 1. TTDSG, så det er ikke nødvendigt at give samtykke via et cookie-indholdsstyringssystem (kendt som et “cookie-banner”).

2. Integration af Polylang – Plugin og cookie

For at gøre vores websted flersproget bruger vi WordPress-plugin’et Polylang fra WP SYNTEX, (28, rue Jean Sebastien Bach, 38090 Villefontaine, Frankrig).

Vi skriver indlæg og sider, opretter kategorier og nøgleord (tags) som sædvanligt og definerer derefter sproget for hver af dem, så de korrekte sider kan vises, når du vælger sprog. Med det ene formål at genkende og registrere det sprog, du bruger eller vælger, sætter Polylang cookien “pll_language”. Denne cookie gemmes i et år og slettes derefter.

V. Ændring af vores privatlivspolitik

Vi forbeholder os ret til at tilpasse denne databeskyttelseserklæring, så den altid er i overensstemmelse med de gældende lovkrav eller for at gennemføre ændringer af vores tjenester i databeskyttelseserklæringen, f.eks. ved indførelsen af nye tjenester. Den nye databeskyttelseserklæring gælder så for dit næste besøg.

Status: november 2021