Hjerteligt velkommen til Bergenhusen!

Vi glæder os over din interesse for vores dejlige landsby og dens talrige sommergæster, hvid storkene! Over 20 par bygger hver sommer reder hos os, så der er mange ting at opdage og alskens nyt at lære: ikke kun om storke, men også om landsbyens historie.

Det kan man bedst på egen hånd og gåben eller cykel. Til dette er der sat skilte op til to forskellige rundture (sølvfarvede søjler med blå og/eller røde pile). På vejen finder du store blå tavler med de vigtigste informationer omkring storken og dens livsrum.

Vil du gerne vide endnu mere? Så brug vores SmartGuide! Du kan finde skilte med QR-koder, placeret på specielle steder, rundt omkring i landsbyen og dens tætte omgivelser:

Når du scanner disse med din smartphone, vil du få flere informationer omkring udvalgte storkereder eller seværdigheder. Disse er også tilgængelige på engelsk, tysk eller lavtysk. Derudover har du mulighed for at få læst teksten op af en oplæser, som professionelt har indtalt den i et pladestudie.

QR-kodernes respektive placeringer og anden information finder du i de to foldere, som fås på landsbyens centrale steder som Michael-Otto-instituttet i NABU (Goosstroot 1). Den ene folder handler om hvid storken, den anden om Bergenhusens kulturhistorie. Du kan nemt skelne imellem de to rundture ved at se på deres logoer:

Storkerundtur ”I de hvide storkes by”
På to rundture lærer du alt, hvad der er værd at vide, om den hvide stork. Hvis du følger den røde rundtur, kommer du forbi talrige reder igennem landsbyens kerne. Den lidt længere blå rundtur går derudover igennem en del af ”Sorge”-lavlandet – her finder storkene deres føde. Skiltene på vejen er supplerende til de eksisterende infotavler og byder på yderligere information til de særdeles videbegærlige.

Historisk rundtur ”Kultur møder natur”
En cykeltur igennem Bergenhusen og omgivelserne fører dig forbi forskellige arkæologiske mindesmærker og findesteder i landskabet samt seværdige historiske og moderne bygninger. Her får du at vide, hvordan mennesket har præget naturlandskabet rundt omkring det, og hvordan dette slutteligt har ført til at danne et storkeparadis: først med viden om fortiden kan man forstå nutiden.

Supplerende til storkerundturen finder du derudover også tavler med QR-koder ved næsten alle storkereder:

Hvad sker der i storkereden?
Her får du informationer til rederne og de rugende storke. På hjemmesiden, der særligt er oprettet til denne anledning, opdaterer vores medarbejdere regelmæssigt opslagene, for at du live kan følge med i hændelserne oppe i reden.

Du ønskes et spændende ophold!
Dit team fra Michael-Otto-instituttet i NABU