Adebar og Hoier-Boier

Jo tættere på himlen, jo bedre – storke kan bedst lide at bygge rede højt oppe
© F. Mohrwinkel

Udtrykket Adebar, kendt fra fabler, oversættes i dag med “sumpgænger”, som en afledning fra ordene uda (= vådområde, vand) og faran (= at gå). I Bergenhusen kaldes storkene derimod Hoier-Boier. Dette er lavtysk og betyder “høj bygger”, da rederne altid kan findes i en stor højde.

Læs teksten højt

Navnets oprindelse kunne ligge i en tid, hvor det danske sprog havde stor indflydelse på dialekten i Slesvig-Holsten: den nordlige del af landet tilhørte Danmark indtil 1920. Det kan derfor tænkes, at det danske udtryk “at bygge højere” gled ind i Hoier-Boier: den, der bygger højere.

En anden fortolkning ser udtrykket Hoier-Boier som en ændring af den oldhøjtyske form odebero. Navnet forandrede sig med tid til ”Adebar”. Det hollandske navn for storken, Ooievaar, kan også spores tilbage til denne oprindelse. Det samme kunne gælde Stapelholm -udtrykkene Hajebaje og Hoierboier; Stavningen med bindestreg bruges kun i Bergenhusen.

Endelig kan ordet stork komme fra det gammelhøjtyske ord storah. Det betyder at være stærk, men også at være stiv. Udtrykket kunne således hentyde til både storkens fysik og også den stivbenede gangart.