Lavlandet “Eider-Treene-Sorge”

Udsigt over Sorge-lavlandet til Bergenhusen
© F. Mohrwinkel

Eider-Treene-Sorge-lavlandet er det største sammenhængende flod- og lavlandskab i Slesvig-Holsten. Langs floderne Eider, Treene og Sorge strækker sig ca. 500 kvadratkilometer landbrugspræget våde græsarealer. Omkring en tredjedel af Slesvig-Holstens hedelandskab  findes her. Alt det byder et godt levested for hvid storke og mange truede engfuglearter.

Læs teksten højt

De bakker, der kaldes ”Holme” og som er karakteristiske for lavlandet, blev dannet under næstsidste istid, den såkaldte „Saale-istid”, for cirka 200.000–130.000 år siden. Gletsjerne, der skubbede sig syd fra Skandinavien, skubbede sand og sten frem. Dette materiale ophobede sig og dannede die moræner, som er nutidens ”Holme”.

Meget af landskabet ligger under havets overflade og var tidligere regelmæssigt oversvømmet pga. storm og springflod, og fordi vandstanden af floden Eider også inde i landet var tidevandspræget. Derfor er de fleste bosættelser på ”Holmen”. Landskabet var præget af hede, sumpe og lavvandede søer.

På opfordring af hertug Friedrich d. III bosatte hollandske remonstranter sig i regionen i det 17. århundrede og grundlagde Friedrichstadt, som blev opkaldt efter ham. De erfarne kanalbyggere gravede adskillige grøfter, byggede pumpestationer og begyndte at dræne området for at tørlægge det. Til dette formål blev floden Sorge’s vandforløb endda omdirigeret, hvorved floden blev opdelt i nutidens ”Neue Sorge” og den adskilte gamle gren af ”Alte Sorge”. Alte Sorge -mæanderen er et værdifuldt naturreservat, som også tilhører Bergenhusen kommune.

Mennesket har præget landskabet i Eider-Treene-Sorge-lavlandet. Landskabet har betydning som yngleområde for mange truede engfuglearter gennem det tillidsfulde samarbejde mellem naturbeskyttelsen og landbrug, og dermed er det i dag både et kulturlandskab og et naturreservat.