Gravhøje i Wohlder skov

Gravhøje i Wohlder skov
© F. Mohrwinkel

Mindst 15 gravhøje er placeret i skoven ”Reehahn” nær sognegrænserne til Bergenhusen og Wohlde. Den største gravhøj er 1,6 m høj og har en diameter på næsten 16 m. De fleste af gravhøjene er dog kun synlige i dag som flade, omkring 30 cm høje toppe i underskoven på grund af erosion. Da der endnu ikke er sket fund fra gravhøjene, er deres alder usikker. Det antages dog, at disse, ligesom “Hülsbarge” nær Brunsholm, stammer fra bronzealderen mellem 1800–1200 f.Kr.

Læs teksten højt

Det antages, at gravhøjene på oprettelsestidspunktet ikke var skjulte i skoven, og at geesthøjden stort set var dækket af lyng. Gravhøjene tilbød således en bred udsigt over lavlandet til Treene og var tydeligt synlige fra denne vandvej. Gravhøje gjaldt som synlige steder for tradition og blev ofte forbundet med sagn, der fortalte om de “underjordiske” og deres skatte. Det kan være en af grundene til, at gravhøjene ofte har været mål for røveri. Sporene derfra er stadig tydeligt synlige i dag: Talrige gravhøje har i midten tragtformede fordybninger, som ikke må forveksles med de lignende almindelige ræve- eller grævlingehuller.