Michael-Otto-Institut i NABU

Storkeudstillingen viser optagelser fra storkereden
© F. Mohrwinkel

Michael-Otto-Instituttet i NABU blev grundlagt i 1992. Her i det såkaldte ”MOIN” udvikles naturbevarelsesforanstaltninger og der udarbejdes udtalelser og vejledninger til Naturschutzbund Deutschland e. V. – NABU (Tysklands naturfredningsforening).
Under samme tag som instituttet finder man en offentlig udstilling med emner rundt om hvid storke og regionens typiske naturområder.

Læs teksten højt

En væsentlig del af MOINs arbejdsopgaver ligger tæt på. Det drejer sig om flodområdet ”Eider, Treene og Sorge“. Her spiller beskyttelsen af engfugle og hvid storke på de landsbrugs dyrkede våde græsarealer og på hederne en speciel rolle.

MOIN udvikler, afprøver eller evaluerer naturbevarelsesforanstaltninger sammen med den ”Integrierte Station Eider-Treene-Sorge“, (en af Slesvig-Holstens delstatsorganer) og ”KUNO e.V. – Kulturlandskab bæredygtigt organiseret”.

MOIN er også aktiv i hele Tyskland med fokus på forskning og udvikling af foranstaltninger til bevarelse af biodiversitet, især i landbrugslandskabet. Ved Vadehavets og Østersøens kyster undersøges farekilderne for strandfugle, og hertil udvikles og implementeres beskyttelsesforanstaltninger. MOINs resultater og vunden viden af arbejdet er ofte implementeret i miljø- og naturbeskyttelsespolitik på statsligt, føderalt og endda europæisk plan.