Medauhuset

Medauhuset i året 1950
© NABU/MOIN

Michael-Otto-Instituttet befinder sig i det såkaldte, Medauhaus – opkaldt efter den tidligere ejer, Klaus Medau. Det drejer sig om et for området typisk etlænget hus, som blev bygget i midten af det 19. århundrede. Huset er i dag fredet. Det traditionelle stråtag byder på hjemsted til mange plante- og dyrearter og er ligeledes populært rede materiale for fugle.

Læs teksten højt

Et etlænget hus er opdelt i tre dele: I midten fandtes loen, hvor hestevogne kunne køre ind. Til venstre og højre for loen var stuer og stalde. Stalden lå tidligere på Michael-Otto-Instituttet der, hvor udstillingen er i dag, mens boligen var i den anden del. I dag er der kontorer i den gamle bolig og ligeledes på første etage.

Sidebygningen foran ved gaden var tidligere de ældres hus og var forbundet med hovedhuset. I dag finder man kontorerne for KUNO e.V.-foreningen og ”Integrierte Station Eider-Treene-Sorge” – en af Slesvig-Holstens delstatsorganer for Landbrug og Miljø.

Stråtaget er også typisk for området. Tagrør, der vokser på sø- og flodbredder, er også almindeligt kendt som siv. Dette byggemateriale vokser naturligt her og har derfor altid været tilgængeligt som byggemateriale. Stråtækning er et af de ældste håndværk i husbyggeri. Indtil for omkring 100 år siden blev stråtaget betragtet som fattige menneskers tag, da landbefolkningen ikke havde penge til tegl. Stråtag er i stor grad udsat for brand, især når det er meget tørt, men også under brug af f.eks. fyrværkeri.
Stråtag er hjemsted for mange arter af flora og fauna, og stråtag er et populært redemateriale for fugle. Hyppige reparationer og udbedringer er derfor nødvendige.