Middelalderlandsbyen Treenstade

Middelalderlig gryde (”Grapen“) fra bebyggelsen Treenstade
© ALSH

Middelalderlandsbyen Treenstade lå oprindeligt på sandklitter i Treenemarsken.En fordel ved denne placering var flodens nærhed, f.eks. som transportvej. Da oversvømmelserne tiltog og ulemperne blev for store, flyttede beboerne endelig ind på geesten og grundlagde landsbyen Wohlde. Dette skete sandsynligvis efter den store oversvømmelse med masser af dødstal den 16. januar 1362, hvilket var katastrofalt for Stapelholm.

Læs teksten højt

Under sandafgravning og markinspektioner blev der gentagne gange fundet mange middelaldergenstande: træpæle og egetræsplanker, brandt ler, en dørtrinssten, en lansespids af jern, en rund møllesten, dyreknogler og keramikskår. Disse stammer bl.a. fra kuglepotter, fade med falset rand og jydepotter. Sidstnævnte er gryder med buede bunde og tre ben. Det gjorde det muligt, at placere gryden til madlavning direkte i gløderne på åben ild. Formen var udbredt som Jyde- eller såkaldt Suurpott i det nordlige Slesvig-Holsten indtil 1800-tallet. Den blev overvejende brugt til madlavning og opbevaring af “blodsuppe” (svinekødsdele kogt i svineblod og eddike) og andre sure kødretter (deraf navnet Suurpott).

Ifølge biskoppens register på daværende tid var Treenstade et velhavende samfund, der også allerede havde vindmøller. Overleveringen fortæller, at da bønderne flyttede på geesten, blev de hertugens undersåtter, til stor ærgrelse for biskoppen.