Redebygning og lejere

Denne storks rede måler allerede over en meter, men storken bygger kontinuerligt videre
© N. Overbeck

Nogle storke bliver trofast ved deres reder i årtier. Reden repareres løbende igennem årene. Grene, hø og halm bruges som naturlige byggematerialer. Rederne kan blive op til to meter høje og veje flere tons.

Læs teksten højt

De bedste reder er stærkt eftertragtede, tit kommer det til slagsmål med en hård luftkamp. Selvom det generelt ikke antages, at storkene mangler egnede ynglepladser, kan hvidstorkens bosættelse fremmes ved hjælp af kunstig forberedelse til redebygning.

I storkerederne findes i stigende grad uegnede materialer såsom plast. Især plastfilm kan forhindre vandet i at løbe af og skabe en “badekar-effekt“. Fugten, der samler sig, er farlig for de små kyllinger, der bliver gennemblødte og derfor hypotermiske. Fremmedlegemer, som f.eks. plast, fjernes under den årlige inspektion af rederne.

Hulrummene i storkerederne fungerer også som reder for mindre fugle. En storkerede er ofte et rigtigt lejlighedskompleks. Almindelige lejere er f.eks. spurv, hvid vipstjert eller stær.