Bondehuset Andresen

Bondehuset Andresen på dets oprindelige placering (billedets ophavsmand ukendt)

Der hvor der i dag befinder sig en have til et enfamiliehus, var der oprindeligt et stort bondehus, som især vakte opsigt med sin repræsentative bindingsværksgavl. Andresen-huset, opkaldt efter dets hidtidige ejer, blev bygget i 1765. For at vise et eksempel på arkitekturen i Stapelholm, blev bygningen 200 år senere – i 1969 – brudt manuelt ned og derefter genopbygget i Molfsee friluftsmuseum. Der kan den stadig ses i dag.

Læs teksten højt

Den flotte bindingsværksgavl var på det tidspunkt så godt som unik for Bergenhusen, kun et videre eksempel fandtes i landsbyen. Muligvis kan man datere gavlen endnu ældre: Man går ud fra, at den kommer fra en ældre bygning og blev genbrugt her. Indtil 1864 var huset Andresen en privilegeret ”Freihof”, hvilket betyder, at den var fritaget for byrder og afgifter.

Yderligere oplysninger er tilgængelige på Molfsee friluftsmuseums hjemmeside.